Chính sách vận chuyển

Người bán sử dụng website Muathengay.vn gồm nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Tùy vào đặc thù hàng hóa, dịch vụ của từng lĩnh vực sẽ có phương thức vận chuyển phù hợp. Do đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thành viên, Muathengay.vn cho phép Người dùng và Người bán toàn quyền thỏa thuận với nhau về phương thức vận chuyển (có thể giao trực tiếp, qua bưu điện, thuê bên thứ ba chuyển phát hoặc giao hàng thông qua vé điện tử,….).

Người Bán có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến quá trình vận chuyển và phải công bố những thông tin sau trong chính sách vận chuyển:

  1. Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;
  2. Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng;
  3. Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, nếu có

Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, Người bán phải có thông tin kịp thời cho Người dùng và tạo cơ hội để Người dùng có thể hủy giao dịch nếu muốn.

Lưu ý: Thẻ mua thành công sẽ được chuyển về địa chỉ email của khách hàng

Chính sách kiểm hàng, đổi trả hàng và hoàn tiền

Hàng hóa, dịch vụ chủ yếu bán trên website Muathengay.vn là của đối tác nên việc kiểm hàng, đổi trả và hoàn tiền sẽ được thực hiện theo chính sách của từng người bán. Web luôn yêu cầu và Người bán có trách nhiệm công bố các chính sách này theo đúng yêu cầu của pháp luật hiện này

Web khuyến cáo người mua phải đọc kĩ thông tin, hoặc gọi điện trực tiếp cho người bán tìm hiểu về việc đổi trả trước khi quyết định mua hoàng hóa, dịch vụ.

Lưu ý: Thẻ mua thành công sẽ không có chính sách hoàn trả và bảo hành

Quy trình giao dịch

Bước 01: Chọn hàng hóa, dịch vụ cần mua trên website Muathengay.vn
Bước 02: Bấm Thanh toán
Bước 03: Chọn nguồn tiền thanh toán và bấm Xác nhận.
Bước 04: Nhập mã OTP để xác nhận mua hàng hóa, dịch vụ (nếu có).

Chính sách bảo hành/bảo trì hàng hóa

Hàng hóa, dịch vụ được giao dịch thông qua website Muathengay.vnđược bảo hành và bảo trì theo chính sách của nhà sản xuất hoặc người bán, theo phiếu bảo hành hoặc các tài liệu tương đương đi kèm với sản phẩm (nếu có).

Trước khi tiến hành giao dịch, người mua cần tìm hiểu về chính sách bảo hành đối với hàng hóa, dịch vụ.

Giải quyết khiếu nại

Các kênh hỗ trợ xử lý tra soát, khiếu nại:

Email: muathengay.vn@gmail.com

Thời gian hỗ trọ: 24/24 giờ trong ngày và 7/7 ngày trong tuần.